Newyddion a Digwyddiadau

Beth sy'n gwneud cwrs hyfforddi da?

16/09/2019

Ydych chi wedi cael eich anfon ar gwrs hyfforddi, ond i ddarganfod mae’n amherthnasol, yn ddiflas ac yn wastraff amser? Pa les ydyn ni yn cael o’r profiadau hyn mewn gwirionedd?

Darllen Mwy

Cwrs Gwneud Caws

10/09/2019

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu sut i wneud caws?

Darllen Mwy

Digwyddiad Arloesi Cynnyrch Bwyd a Diod

18/06/2019

Cymorthfeydd Cychwyn Busnes ar gyfer cynhyrchwyr newydd a chynhyrchwyr bwyd

18 Mehefin 2019. 10yb - 2yp

Rydym yn cynnal digwyddiad eto eleni mewn partneriaeth â Gŵyl Arloesi Cymru...

 

Darllen Mwy

Digwyddiad Lansio Prentisiaeth Newydd

07/05/2019

Dyddiad: Dydd Iau 23ain Mai

Lleoliad:  Canolfan Bwyd Cymru, Horeb

Amser:  11.30yb – 2yp

Darllen Mwy

Gweithdy Alergenau yn Asiantaeth Safonau Bwyd

12/03/2019

12 Mawrth, 10yb - 1yp yng Nghanolfan Fwyd Cymru

Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru yn cynnal cyfres o weithdai i drafod yr ymgynghoriad cyhoeddus ar ddarparu gwybodaeth am alergenau ar gyfer cynhyrchion bwyd sy'n cael eu pecynnu ymlaen llaw i'w gwerthu'n uniongyrchol.

 

Darllen Mwy

GWEITHDY: Pecynnau Cynaliadwy a Phrosesu Effeithiol i Leithau Costau ac Ennill Busnes Newydd!!

05/03/2019

4ydd Ebrill 2019 (10am-2pm) yng Nghanolfan Bwyd Cymru

Gweithdy gwych i unrhyw un sy'n gyfrifol am becynnu a phrosesu mewn busnes bwyd a diod yng Nghymru!

Darllen Mwy

Tyfu yw'r Nod - Canol Cymru

06/12/2018

Datblygu eich busnes bwyd i gyrraedd marchnadoedd newydd!

Darllen Mwy

Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018

07/11/2018

Arloesi Bwyd Cymru i fynychu Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018 yn y NEC, Birmingham

Roedd tîm Canolfan Bwyd Cymru wrth law ar stondin Arloesi Bwyd Cymru i gynnig cyngor a chefnogaeth i fusnesau sy'n edrych i arallgyfeirio i weithgynhyrchu bwyd a diod.

Darllen Mwy

Cynhadledd Atal Gwastraff

16/10/2018

Yn ddiweddar, trefnwyd a cynhaliodd Ganolfan Bwyd Cymru mewn partneriaeth â Busnes Cymru y Gynhadledd Atal Gwastraff yng Nghanolfan Bwyd Cymru ar Ddydd Mawrth, 16 Hydref. Mynychodd dros 40 o fusnesau bwyd a diod o bob cwr o Gymru yn bressenol yn y digwyddiad.

Darllen Mwy

Diwrnod Agored Dydd

07/06/2018

Ydych chi wedi ystyried beth yn union sydd yn digwydd yng Nghanolfan Bwyd Cymru?
Dyma’ch cyfle i gael yr ateb.

Dydd Mawrth 26 Mehefin 2018
10am-4pm

Darllen Mwy

Arloesi Bwyd Cymru yn helpu i roi cynnyrch Cymreig ar lwyfan y byd

29/03/2018

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi lansio’r cyfeirlyfr digidol cynhwysfawr cyntaf o gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru.

Darllen Mwy

Digwyddiad “Mynd am Dwf” i helpu busnesau gyrraedd marchnadoedd newydd

18/10/2017

Yn ddiweddar, cynhaliodd Canolfan Bwyd Cymru ddigwyddiad ‘Mynd am Dwf’ llwyddiannus ar gyfer busnesau bwyd a diod leol yn canolbwyntio ar ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Darllen Mwy