Newyddion a Digwyddiadau

Tyfu yw'r Nod - Canol Cymru

06/12/2018

Datblygu eich busnes bwyd i gyrraedd marchnadoedd newydd!

Darllen Mwy

Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018

07/11/2018

Arloesi Bwyd Cymru i fynychu Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018 yn y NEC, Birmingham

Roedd tîm Canolfan Bwyd Cymru wrth law ar stondin Arloesi Bwyd Cymru i gynnig cyngor a chefnogaeth i fusnesau sy'n edrych i arallgyfeirio i weithgynhyrchu bwyd a diod.

Darllen Mwy

Cynhadledd Atal Gwastraff

16/10/2018

Yn ddiweddar, trefnwyd a cynhaliodd Ganolfan Bwyd Cymru mewn partneriaeth â Busnes Cymru y Gynhadledd Atal Gwastraff yng Nghanolfan Bwyd Cymru ar Ddydd Mawrth, 16 Hydref. Mynychodd dros 40 o fusnesau bwyd a diod o bob cwr o Gymru yn bressenol yn y digwyddiad.

Darllen Mwy

Diwrnod Agored Dydd

07/06/2018

Ydych chi wedi ystyried beth yn union sydd yn digwydd yng Nghanolfan Bwyd Cymru?
Dyma’ch cyfle i gael yr ateb.

Dydd Mawrth 26 Mehefin 2018
10am-4pm

Darllen Mwy

Arloesi Bwyd Cymru yn helpu i roi cynnyrch Cymreig ar lwyfan y byd

29/03/2018

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi lansio’r cyfeirlyfr digidol cynhwysfawr cyntaf o gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru.

Darllen Mwy

Digwyddiad “Mynd am Dwf” i helpu busnesau gyrraedd marchnadoedd newydd

18/10/2017

Yn ddiweddar, cynhaliodd Canolfan Bwyd Cymru ddigwyddiad ‘Mynd am Dwf’ llwyddiannus ar gyfer busnesau bwyd a diod leol yn canolbwyntio ar ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Darllen Mwy