Cynhadledd Atal Gwastraff

Cadwch y Dydd yn Rhydd - 16 Hydref 2018

Pecynnu / Effeithlonrwydd Ynni / Datblygiad Cynnyrch / Gwastraff Cynhyrchion

Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb

 

 Cynyddwch maint eich elw a chanolbwyntiwch ar dyfu eich busnes gyda phrosesau effeithlon, lleihad mewn gwastraff a chyfarfod gofynion cyfoes cwsmeriaid.

Dyma gynhadledd un diwrnod gydag areithiau gan arbenigwyr o'r diwydiant, sesiynau rhyngweithiol a chyfarfodydd cynghori unigol. Bydd cyfle hefyd i gael taith o gwmpas yr Hwb Arloesi a Chynhyrchu.

 

Cynhelir yn: Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JG

Cofrestrwch eich diddordeb nawr ar Eventbrite: http://bit.ly/ZeroWasteWelshFood