Gwasanaethau

Mae gan Ganolfan Bwyd Cymru dîm o Dechnolegwyr Bwyd arbenigol yn cynnig cyngor, gwasanaethau technegol a hyfforddiant i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes ar waith.

Os oes gennych syniad newydd gwych am gynnyrch ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, neu os ydych chi’n gynhyrchydd profiadol sydd angen cymorth gyda mater penodol neu gymorth i ennill achrediad gyda BRC (Chonsortiwm Manwerthu Prydain) neu SALSA (Cymeradwyo Cyflenwyr Diogel a Lleol), gall ein Technolegwyr Bwyd helpu i’ch tywys a’ch cynorthwyo drwy’r broses gyfan.

Mae ein Technolegwyr Bwyd yn brofiadol iawn ym mhob sector o’r diwydiant cynhyrchu bwyd a gallant helpu i ddatrys eich problemau technegol neu ddatblygu eich cynnyrch. Gallant gynnig cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar gynhyrchu bwyd, gan gynnwys:

 • Labelu a Phecynnu
 • Effeithlonrwydd Cynhyrchion a Phrosesau
 • Cynllun Ffatrïoedd
 • Chwilio am Offer
 • HACCP
 • Dilysu Systemau

Mae profiad masnachol ein Technolegwyr Bwyd yn eu galluogi i gynnig cymorth sylweddol wrth i chi berffeithio eich systemau rheoli diogelwch bwyd. Maen nhw’n cynnig cymorth gyda’r canlynol:-

 • Achredu Trydydd Parti (SALSA a BRC)
 • Arferion Cynhyrchu Da
 • Rhaglenni sy’n Rhagofynion

Mae ein Technolegwyr Bwyd yn arbenigwyr ar ddatblygu cynnyrch cwbl newydd a chynnyrch sydd eisoes yn bodoli a gallant eich helpu gydol y broses gyfan:-

 • Datblygu Cynnyrch
 • Ailffurfio Cynnyrch
 • Masnacheiddio
 • Dadansoddiadau Oes Silff
 • Gwerthuso Gwybyddol
 • Maeth a Labelu
 • Cyfarwyddiadau Coginio
 • Pecynnu

Gan ein bod wedi cael gymaint o ymholiadau newydd, rydym am neilltuo un diwrnod bob mis lle bydd grwpiau o bobl â diddordeb yn medru dod i wrando ar gyflwyniad sy’n esbonio ein gwasanaethau, a chael eu tywys o amgylch yr uned Ymchwil a Datblygu/prosesu.

Yn ogystal â hynny bydd modd i bobl wneud trefniadau ymlaen llaw i gael cyfarfod unigol am hanner awr yn y prynhawn i holi cwestiynau penodol a chynllunio’r camau nesaf ar gyfer eu busnesau.

Os hoffech chi ddod i un o’r cyflwyniadau hyn a threfnu cyfarfod, anfonwch e-bost atom i gadarnhau eich diddordeb.

Dyma ddyddiadau’r sesiynau nesaf:

18/06/18 - Llawn

17/07/18

7/09/18

10/10/18

13/11/18

13/12/18

Cysylltwch: gen@foodcentrewales.org.uk