Llinellau Cymorth Bwyd a Diod Cymru ar gyfer Gwneuthurwyr

Mewn ymateb i'r heriau cyfredol, mae Bwyd a Diod Cymru wedi sefydlu llinellau gymorth ar gyfer gwneuthurwyr bwyd a diod. Mae'r llinellau cymorth yn dod â sefydliadau o bob rhan o Gymru ynghyd i ddarparu cefnogaeth hygyrch i fusnesau bwyd a diod.

Mae'r math o gefnogaeth sy ar gael a'r manylion cyswllt isod. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r sefydliadau hyn os gallai'ch busnes elwa o'u cefnogaeth.

 Cymorth ar gyfer….

Sefydliad

Manylion cyswllt

 Cynllunio Busnes a Chyllid

 BIC Innovation

 

 Alun Lewis: 07790 345509

 Linda Grant: 07757 134344

 Pobl a Sgiliau

 Sgiliau Bwyd Cymru / LANTRA

 Sarah Lewis: 07827 956765 - sarah.lewis@lantra.co.uk

 Mia Peace: 07990 014079 - mia.peace@lantra.co.uk

 Kathryn Mills: 07562 205172 - kathryn.mills@lantra.co.uk

 Pobl a Sgiliau

 Yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Bwyd a Diod   (Cymru)

 James Hicks: 07852278533 - j.hicks@nsafd.co.uk 

 

 

Arloesi Bwyd Cymru

 Technoleg bwyd a datblygu cynnyrch   newydd

 De Cymru - Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, Prifysgol   Metropolitan Caerdydd

 Rhiannon Richards: 07468 752237 - RBfacey-richards@cardiffmet.ac.uk - (Cymorth Technegol)

 David Lloyd: 07770 825069 - dclloyd@cardiffmet.ac.uk

 Martin Sutherland:  07770 701660 - msutherland@cardiffmet.ac.uk

 Gogledd Cymru - Canolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo   Menai

 Paul Roberts: 07810 647432 –  robert5p@gllm.ac.uk

 Anne-Marie Flinn: 07519 363187 – a.flinn@gllm.ac.uk

 Canolbarth Cymru - Canolfan Fwyd Cymru, Cyngor Sir   Ceredigion

 Arwyn Davies: 07970 304701 – arwyn.davies@ceredigion.gov.uk

 Angela Sawyer: 07855 253296 – angela.sawyer@ceredigion.gov.uk

 Cynhyrchu ac awtomeiddio

 Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch

 

 Jason Murphy: 07940488689

 

 Allforio

 BIC Innovation

 

 Alun Lewis: 07790 345509

 Linda Grant: 07757 134344

 Cymorth a datblygu busnes i fusnesau     cychwynnol gan gynnwys meysydd fel   brandio, cynllunio strategol, datblygu'r   farchnad a phrofion masnachu

 

 Cywain – Menter a Busnes

 Elen Llwyd Williams: 07843 023732 - elen.williams@menterabusnes.co.uk

 Dewi Siôn Evans: 07964 354674 - dewi.evans@menterabusnes.co.uk

 Datblygu Masnach

 Rhaglen Masnach Bwyd a Diod Cymru

 Neil Burchell: 07811 146633 - neil.burchell@totalfoodmarketing.co.uk

 Bethan Jones: 07815 150376 - bethan@totalfoodmarketing.co.uk

Mae Busnes Cymru yn rhoi cyngor annibynnol am ddim i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru.

Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan: https://www.businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy

Y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch ar gyfer Cylchlythyr Bwyd a Diod Cymru a Chylchlythyr Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru