Diwrnod Agored Dydd

Ydych chi wedi ystyried beth yn union sydd yn digwydd yng Nghanolfan Bwyd Cymru?
Dyma’ch cyfle i gael yr ateb.

Dydd Mawrth 26 Mehefin 2018
10am-4pm

• Meddwl cychwyn eich busnes bwyd eich hun neu oes gennych chi syniad yr hoffech drafod ymhellach gydag arbenigwyr yn y maes?

• Bydd ein taith o gwmpas y ganolfan yn cynnig cipolwg o’r cyfleusterau amrywiol i’w llogi a’r offer sydd ar gael i helpu
busnesau ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd Teithiau i gychwyn ar yr awr o 10am, taith olaf am 3pm.

• Siaradwch ag un o’n Technolegwyr Bwyd am eich syniadau a gofynnwch unrhyw gwestiwn technegol.

• Dewch i weld sut allwn ni helpu’ch busnes bwyd gydag hyfforddiant Diogelwch Bwyd a Trosglwyddo Gwybodaeth
drwy Prosiect HELIX.

Neu falle'ch bod chi am alw mewn i weld pa gyfleusterau arloesol sydd ar eich trothwy?