Tyfu yw'r Nod - Canol Cymru

Datblygu eich busnes bwyd i gyrraedd marchnadoedd newydd!

  • Data diwydiant diweddaraf y farchnad
  • Eglurhad o'r hyn mae prynwyr eisiau
  • Archwilio gwahanol lwybrau i'r farchnad
  • Agenda Tyfu Canolbarth Cymru
  • Gweithdy allforio
  • Straeon gan gynhyrchwyr bwyd
  • Taith rithwir o Ganolfan Bwyd Cymru
  • Sesiynau unigol gydag arbenigwyr y diwydiant
  • Rhwydweithio gyda busnesau bwyd eraill

 

Y siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau hyd yma yw:

William Watkins, Radnor Hills
Rachel Knight, Kantar Worldpanel
Scott Davies, Hilltop Honey
Kathryn Jones (Cyfarwyddwy Gwerthiant), Bwydydd Castell Howell
Rhodri Griffiths – Prif Swyddog Rhanbarthol, Llywodraeth Cymru

 

Mae Arbenigwyr Diwydiant yn cynnwys:

Food Innovation Wales, Cywain, Lantra, Business Wales, Development Bank of Wales,  Arwain, Cynnal y Cardi

 

Cofrestrwch yma:-

https://www.eventbrite.co.uk/e/tyfu-ywr-nod-going-for-growth-tickets-48202925247

 

Trefnir y digwyddiad hyn gan Arloesi Bwyd Cymru mewn partneriaeth gyda Cywain, Cynllun LEADER Arwain, Adran Adfywio Gwledig Cyngor Sir Powys a Chynllun LEADER Cynnal y Cardi

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.