Sesiynau AR-LEIN ar gyfer Busnesau Newydd

Ydych chi'n ystyried fod yn gynhyrchydd bwyd neu ddiod? Neu a oes angen help arnoch gyda Datblygu Cynnyrch Newydd?

Er bod y Ganolfan Fwyd ar gau ar hyn o bryd oherwydd Pandemig COVID-19, rydym yn dal i gynnal ein Cymorthfeydd i Fusnesau Newydd fel arfer ar-lein, er mwyn sicrhau bod pob busnes yn dal i dderbyn y lefel uchel o gefnogaeth y mae'r ganolfan yn ei gynnig.

Mae’r Sesiynau Ar-lein yn cynnwys:

  • Gwasanaethau Canolfan Bwyd Cymru
  • Cefnogaeth Prosiect HELIX
  • Hanfodion cychwyn busnes newydd
  • Tueddiadau o ‘The Food People’
  • Taith Rithwir
  • Cyfarfod un i un gyda Thechnolegydd Bwyd
  • Cefnogaeth Busnes Cymru & cyfarfod un i un
  • Cefnogaeth Cywain & cyfarfod un i un

Mae'r sesiynau wedi'u cynllunio i fod yn rhyngweithiol i'ch galluogi i ofyn cwestiynau. Mae'n dechrau gyda chyflwyniad yn egluro ein gwasanaethau, yr help sydd ar gael a sut y gallwch elwa o Brosiect HELIX.

Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys ychwanegu crynodeb arbennig o'r tueddiadau bwyd a diod mwyaf ar ôl COVID-19 a nodwyd gan The Food People, a fydd yn helpu i weld pa gyfleoedd a marchnadoedd newydd y gallwch chi fanteisio arnynt yn y dyfodol.

Bydd cynrychiolydd o Cywain a Busnes Cymru hefyd yn ymuno â'r sesiwn ac yn rhoi trosolwg byr o'r gefnogaeth sydd ar gael.

Dilynir hyn gan daith rithwir o'r Hwb Arloesi a Gweithgynhyrchu yng Nghanolfan Bwyd Cymru, yn enwedig i'r rhai sy'n edrych i brosesu yn y cyfleuster.

Yn dilyn y sesiwn, bydd y Technolegwyr Bwyd ar gael i gynnig cyfarfod preifat un i un, naill ai trwy Skype neu dros y ffôn. Mae gennych gyfle hefyd i siarad â Chynghorydd Busnes o Busnes Cymru a Rheolwr Datblygu Busnes o Cywain.

Mae'r sesiynau nesaf wedi'u cynllunio ar gyfer:

  • 09/07/20

Mae'r Cymorthfeydd i Fusnesau Newydd am ddim i fynychu ac yn dechrau am 10yb, gan ganiatáu hyd at 2 awr ar gyfer y sesiwn.

Nid yw'r cyfarfodydd un i un gyda Thechnolegwyr Bwyd wedi'u cynnwys yn yr amser hwn, felly byddai angen i chi ganiatáu amser ar gyfer hynny.

Os hoffech chi fynychu ein Sesiwn Cymorth i Fusnesau Newydd nesaf, cofrestrwch eich diddordeb trwy gysylltu â'n Swyddog Datblygu Busnes trwy e-bost: natalie.fulstow@ceredigion.gov.uk neu dros y ffôn: 07970 304697