Pecyn Offer COVID-19

Ystyriaethau COVID-19 ar gyfer Arferion Gweithgynhyrchu Da yn Sector Prosesu Bwyd a Diod Cymru.

Mewn cydweithrediad â'n partneriaid, Arloesi Bwyd Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, rydym wedi creu adnodd COVID-19 ar gyfer gweithgynhyrchwyr bwyd a diod.

Mae'r Pecyn Offer yn cynnwys:

  • Dadansoddi a dogfennu risgiau gweithredol
  • Templedi
  • Cyfeiriadau defnyddiol
  • Cynllunio Wrth Gefn
  • Llif Prosesau ar gyfer Newid Cynnyrch a Phellter Cymdeithasol
  • Holiadur Dychwelyd i'r Gwaith
  • Rhestr Wirio Cychwyn Busnes
  • Holiadur Ymwelwyr

Gweler y Pecyn Offer COVID-19 yma.