Llinell Gymorth - Coronafeirws

 

Gyda'r sefyllfa bresennol yn gosod fwy o straen ar y gadwyn cyflenwi bwyd, mae Arloesi Bwyd Cymru wedi agor Llinell Gymorth yn benodol i gynorthwyo gweithgynhyrchwyr bwyd a diod ym mhob un o'i ardaloedd daearyddol. Ar gyfer diogelwch bwyd, problemau technegol neu barhad gadwyn gyflenwi (e.e. cyflenwyr deunydd crai), cysylltwch â'r bobol ganlynol:

 

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Canolfan Bwyd Cymru, Llandysul

Arwyn Davies - 07970 304701 - arwyn.davies@ceredigion.gov.uk

Angela Sawyer - 07855 253296 - angela.sawyer@ceredigion.gov.uk  (Cefnogaeth Dechnegol)

 

De Cymru

Zero2Five Canolfan Diwydiant Bwyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Rhiannon Richards - 07468 752237 - rbfacey-richards@cardiffmet.ac.uk (Cefnogaeth Dechnegol)

David Lloyd - 07770 825069 - dclloyd@cardiffmet.ac.uk

Martin Sutherland - 07770 701660 - msutherland@cardiffmet.ac.uk

 

Gogledd Cymru

Canolfan Technoleg Bwyd, Coleg Menai

Paul Roberts - 07810 647432 - robert5p@gllm.ac.uk

Anne-Marie Flinn - 07519 363187 - a.flinn@gllm.ac.uk