Swydd Wag - Cydlynydd Ffeiriau Bwyd a Diod

Dyma gyfle cyffrous i weithio yn y sector bwyd a diod yng Ngheredigon.

 

Rydym yn chwilio am berson trefnus, effeithlon a brwdfrydig, sy'n hoffi gweithio gyda bobl i redeg Marchnad y Ffermwyr Aberystwyth a ffeiriau bwyd a diod dichonol eraill

 

Dyddiad cau cyflwyno cais 01/10/2018

Lleoliad Sawl lleoliad tu fewn i Geredigion

Cyflog: GBP 21.074- GBP 22,401 pro rata 

Cytundeb: Parhaol

Oriau: Rhan amser (22.2 awr yr wythnos)

 

I wneud cais ac i gael rhagor o wybodaeth am y Cydlynydd Gwyliau Bwyd a Diod ewch i wefan Cyngor Sir Ceredigion: -

 

https://recruitment.ceredigion.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC105GF.open?WVID=197937138C&LANG=cym