Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Hwyluso Mynediad

Er mwyn ei gwneud yn haws i chi ddefnyddio’r safle hwn, rydym wedi cynnwys rhai nodweddion a fydd yn eich cynorthwyo i fwynhau’r wefan.
Bysell Tab

Gallwch hefyd ddefnyddio’r fysell Tab ar eich bysellfwrdd er mwyn symud o un ddolen i’r llall ar y dudalen. Wrth i chi bwyso’r fysell Tab unwaith, mi fydd yn amlygu’r ddolen nesaf, gyda’r ‘shift + Tab’ yn amlygu’r ddolen flaenorol.


Teclyn ar gyfer newid maint testun y Porwr

Selecting a new text size with the text resizing tool in a browser's toolbar

Mae gan y porwyr mwyaf poblogaidd declyn ar gyfer newid maint y testun ar y bar offer.

Gyda’r teclyn hwn, gallwch newid maint y testun ar y sgrîn nes eich bod yn hapus gydag ef. Cliciwch ar yr eicon a dewiswch y maint newydd.

Mae’r teclyn hwn hefyd ar gael yn newislen nifer o borwyr fel a ganlyn:

 • Internet Explorer 5, 5.5, 6 (PC): view > text size
 • Internet Explorer 5 (Mac): view > text zoom
 • Netscape 6, 7, Mozilla: view > text zoom
 • Opera 7: view > zoom
 • Safari (Mac): View > Make Text Bigger
 • Firefox: View > Increase Text Size


Botymau Mynediad

Mae botymau mynediad wedi cael eu gosod ar y prif ddolenni er mwyn eich helpu o amgylch y Wefan a gellir eu gweithredu drwy ddefnyddio’r botymau isod. Os nad ydych yn gwybod sut y mae defnyddio botwm mynediad, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:- Defnyddwyr Windows: Pwyswch yr allwedd "Alt" a’i ddal, yna’r botwm mynediad ac yna’r allwedd ‘enter’ (gweler y rhestr isod); Defnyddwyr Apple Mac: Pwyswch yr allwedd "Ctrl" ac yna’r botwm mynediad (gweler y rhestr isod)

 • 1 - Hafan
 • 2 - Amdanom ni
 • 3 - Gwasanaethau
 • 4 - Hyfforddiant
 • 5 - Newyddion/Digwyddiadau
 • 6 - Staff
 • 7 - Dolenni
 • 8 - Unedau
 • 9 - Cysylltwch â ni e
 • a - Ymwadiad
 • b - Hwyluso Mynediad


| Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys